Logo1       Title

Podpora obveznemu drugemu tujemu jeziku v OŠ kandidatov za evropske poslance 2014

"Kandidati in kandidatke liste Kacin KONKRETNO menimo, da je znanje tujih jezikov v sodobni in napredni družbi zelo pomembno. Pomembno je, da se jih učenci učijo že v rani mladosti, zato podpiramo vaša prizadevanja za ohranitev obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli. Prepričani smo, da se morajo učenci v osnovnih šolah učiti vsaj dva tuja jezika, saj bodo lahko le na ta način kasneje konkurenčni na trgu znanja. Z ukinitvijo drugega obveznega tujega jezika se ne strinjamo in si bomo po svojih močeh prizadevali, da se tak pristop vlade spremeni."

Kacin KONKRETNO

 

"V stranki Solidarnost smo seznanjeni z večletnimi prizadevanji, ki so bila usmerjena v ustvarjanje pogojev za poučevanje obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli. Vemo, da je bila za to potrebna najprej idejna oz. ustrezna strokovna podstat, ki je odgovorne na Ministrstvu za šolstvo prepričala v potrebnost tovrstne širitve predmetnika v OŠ kot obvezni šoli v Sloveniji. Znano nam je tudi, da je bilo potrebno prvotno iniciativo podpreti s pripravljenostjo strokovnjakov za pridobitev in prilagoditev oz. v oblikovanje potrebnih učnih gradiv, v usposabljanje učiteljev, v pripravljenost in podporo šolskih vodstev za poskusno izvajanje tega projekta, v podporo staršev in ne nazadnje v motiviranje velikega števila učencev in učenk, ki so se drugega tujega jezika v OŠ učili. Če je projekt stekel in se izvaja na 159 osnovnih šolah v Sloveniji, potem to pomeni, da je potrebno vsem pedagogom, učencem, staršem in strokovnjakom, ki so ga realizirali, najprej čestitati. Možnost poučevanja in učenja drugega tujega jezika presojamo kot napredek v obveznem šolanju v Sloveniji, kot nujnost za prihodnost mladih, ki živijo in bodo živeli v veliki skupnosti, kakršna je EU, pa tudi kot širitev kulturnih obzorij otrok in mladine. Podpiramo ohranjanje ustvarjenih možnosti za obvezni drugi tuji jezik v osnovni šoli, čeprav se zavedamo vseh finančnih omejitev, ki so vplivale na zmanjševanje možnosti in na zniževanje standardov tudi v javnih osnovnih šolah. Vemo, da je vsaka presoja o izločitvi neke pridobitve težavna, vendar si je potrebno prizadevati za ohranjanje prioritet, kar projekt poučevanja in učenja obveznega drugega tujega jezika vsekakor je. Neznanje ali (pre)slabo znanje tujih jezikov ob odličnem obvladanju materinščine je steber predmetnikov javne šole, ki bo tudi v prihodnje omogočil enakovredno vključitev državljanov RS in Slovenije kot samostojne države v ekonomske, politične in kulturne procese v mednarodni skupnosti. Takšno stališče podpirajo vsi kandidati in kandidatke na listi Slidarnosti in si bodo prizadevali za njegovo uresničevanje. Ker projekt uživa tudi podporo institucij EU, si bodo naši izvoljeni poslanci ali poslanke prizadevali tudi za pridobitev sredstev za njegovo nadaljevanje iz ustreznih evropskih skladov."

Dušan Keber, Solidarnost

 

»Slovenska nacionalna stranka je bila že pred leti ena izmed pobudnikov in največjih zagovornikov uvedbe drugega tujega jezika, kot obveznega predmeta, v osnovno šolo. Naša takratna prizadevanja preko naše poslanske skupine so rodila sadove, žal pa nas, ko so predmet ukinjali ni bilo več v parlamentu, da bi to lahko preprečili. Absolutno podpiramo vašo pobudo in vaša prizadevanja za ohranitev drugega tujega jezika v osnovni šoli, prav tako pa seveda vsi naši kandidati za poslance v evropskem parlamentu. Zagotavljamo vam, da bomo naredili vse kar bo v naši moči, da bodo tudi slovenski osnovnošolci deležni učenja dveh tujih jezikov. Varčevanje pač ne more in ne sme biti izgovor za ukinitev. Če kdaj, potem je ravno v času gospodarske krize in recesije potrebno vlagati v znanje. In znanje tujih jezikov je še kako pomembno.
V vsakem slučaju lahko računate na našo podporo in sodelovanje.«
Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik SNS, nosilec kandidatne liste SNS za EP

 

"Kot nekdanji minister za šolstvo sem v mandatu 2004 2008 uvedel z Zakonom o osnovni šoli v osnovne šole obvezni drugi tuji jezik za vse učence. Takrat je bila Slovenija v prvi tretjini najbolj naprednih evropskih drzav, ki so sledile nujnosti učenja jezikov, zato da bi njihovi mladi imeli več moznosti za zaposlitev, kariero, spoznavanje drugih kultur, navezovanje novih prijateljstev. Na žalost je moj naslednik, g. Lukšič to ukinil. Kljub temu, da se je poskus odlično obnesel. Podpiram vašo iniciativo ter vam obljubljam vso svojo podporo v Sloveniji in Evropi."

 dr. Milan Zver, član odbora za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu

 

»Naj brez okolišenja povem, da vsekakor podpiram ohranitev (in uvedbo) dveh obveznih tujih jezikov na vseh ravneh izobraževanja. V sodobnem svetu je nepoznavanje tujih jezikov prevelik minus, da bi si ga lahko privoščili, da niti ne govorim o potencialnih priložnostih, ki se odprejo zgolj zaradi poznavanja jezika. Poleg tega skozi tuje jezike človek do neke mere dobi tudi občutek o mentaliteti govorcev in nek nov način za dojemanje sveta in izražanje svojih misli o njem, kar zagotovo ni zanemarljiv element. Moram sicer priznati, da se mi zdi način poučevanja jezikov v šolah (vsaj kakršen je bil, ko sem bil še šolar in dijak) razmeroma zgrešen, ker ocenjuje slovnično pravilnost in sposobnost memorizacije besedišča namesto sposobnosti realne komunikacije, a o tem kdaj drugič. Skratka, kot Rolando Benjamin Vaz Ferreira, u. d. prevajalec za angleški in nemški jezik, in tudi kot Rolando Benjamin Vaz Ferreira, bodoči evroposlanec, bom zmeraj in povsod podpiral in zagovarjal učenje (vsaj dveh) tujih jezikov.«

Rolando Benjamin Vaz Ferreira, Piratska stranka

 

»Podpiram vašo pobudo, saj verjamem, da velja pregovor: Več jezikov znaš, več veljaš. Dandanašnji je angleščina sicer postala »lingua franca«, prav pa je, da se učenci učijo vsaj še enega od svetovnih jezikov. Prav pred kratkim sem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru sodeloval na okrogli mizi z naslovom Delovanje Evropskega parlamenta skozi prizmo jezikovne raznolikosti EU, kjer smo se dotaknili tudi te teme. Tuje jezike je treba znati, treba se jih je učiti, začeti pa moramo čim bolj zgodaj in država nam mora tu priti nasproti, le tako bomo konkurenčna družba. Prav tako pa moramo promovirati slovenščino ter samozavestno dokazovati, da spoštujemo svoj jezik in kulturo, da smo enakopravni. Znanje več jezikov nam pri delu v tem vse bolj globaliziranem in povezanem svetu omogoča, da neposredno komuniciramo, to pa je dandanes ključnega pomena. Verjamem, da imamo v drugih državah toliko prijateljev, kolikor jih lahko nagovorimo v njihovem jeziku. Cilj evropske jezikovne politike je, da bi vsak Evropejec poleg maternega obvladal še dva druga jezika, zato se moramo vsi potruditi, da se bodo otroci lahko že od zgodnjih let v šoli učili dveh tujih jezikov.«

Ivo Vajgl, Desus

 

"Podpiramo prizadevanja iniciative, ki se zavzema za ohranitev obveznega drugega tujega jezika in njegovo uvajanje v vse osnovne šole.  Zavedamo se izobraževalnega, sporazumevalnega in medkulturnega pomena tujega jezika v slovenskem šolskem sistemu in v Evropi nasploh.  Z lanskoletno ukinitvijo uvajanja tega projekta se ne strinjamo predvsem zato, ker se zavzemamo za kvalitetno javno šolstvo. Naloga države in politike je, da zagotavlja dovolj sredstev za kakovostno izvajanje pouka. Projekt uvajanja obveznega drugega tujega jezika, v katerem uspešno sodeluje več kot 150 šol že šest let, se ne bi smel končati oziroma omejevati zaradi varčevalnih ukrepov. Ravno nasprotno, postopno bi se moral projekt nadaljevati in razširiti na ostale osnovne šole. Vsi učenci morajo imeti enake možnosti učenja oziroma enako dostopnost do izobrazbe in to velja tudi za učenje tujih jezikov. V Združeni levici smo mnenja, da zmanjševanje izdatkov za poučevanje jezikov (in šolstvo nasploh) vodi v povečevanje privatnega šolstva, ki je dostopno le izbranim. Kakovostno poučevanje pa lahko dosežemo le z zadostnim vlaganjem v razvoj šolstva.  Poleg tega je Slovenija kot del Evropske unije zavezana upoštevanju resolucij, ki so bile na tem področju sprejete na evropski ravni. Potrebno jih je spoštovati in nameniti več sredstev za poučevanje tujih jezikov. Prizadevali si bomo, da bi naše poslanke in poslanci te zaveze izpolnili."

 

Luka Mesec, Združena levica- Iniciativa za demokratični socializem

 

Spletna stran www.2tj.si za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Da bi izvedeli več o pogojih poslovanja in pogojih piškotkov si preberite naše pogoje.

Sprejemam piškotke na tej spletni strani.

EU zakon o piškotkih