Logo1       Title

Vprašanja za MIZŠ o uvajanju 2tj kot neobveznega izbirnega predmeta

Spoštovani ravnatelji/ ravnateljice in učitelji/učiteljice,

spodaj zapisana vprašanja smo poslali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s prošnjo, da nam odgovorijo do 20. maja 2014, da bomo lahko predstavili njihove odgovore na usposabljanju učiteljev za uvajanje 2TJ kot neobveznega izbirnega predmeta v Ljubljani in Mariboru.

2. junija 2014 smo dobili odgovor na naših 13 vprašanj državnega sekretarja g. Aljuša Pertinača. Na štirih straneh dopisa nam g. Pertinač ne posreduje odgovorov. Prilagamo dopis: Odgovor MIZŠ na 13 vprašanj o uvajanju 2tj kot NIP

 1. Dejstvo je, da imajo osnovne šole v Republiki Sloveniji različno število učencev v razredih. Kako je mogoče, da velja isto minimalno število učencev neobveznega izbirnega predmeta (12 učencev) za vse osnovne šole? Menimo, da bi minimalno število učencev moralo biti določeno glede na število učencev določene osnovne šole, kar bi bilo pošteno in pravično do otrok, staršev in učiteljev. Kaj bo s podružničnimi šolami, kjer je število otrok že v osnovi premajhno za skupino NIP-a? Kako je Zakon o osnovni šoli poskrbel za takšne učence oziroma kako na manjših šolah Zakon o osnovni šoli zagotavlja učencem enako možnost izbire NIP-a?
 2. Zakaj se je MIZŠ odločilo, da po novem ponuja drugi tuji jezik s statusom izbirnega predmeta? V čem so prednosti NIP-a in OIP-a pred obveznim drugim tujim jezikom?
 3. Ali je bila pred uvedbo neobveznega izbirnega predmeta izvedena evalvacija kvalitete pouka in znanja učencev pri obveznih izbirnih predmetih in potrjena pričakovana prednost izbirnih predmetov pred obveznimi?
 4. Ali so sredstva za izvajanje drugega tujega jezika kot OIP-a in NIP-učinkovito porabljena in povezana z višjo kakovostjo znanja učencev v primerjavi z že vloženimi sredstvi v obvezni drugi tuji jezik in njegovo dokazano učinkovitostjo?
 5. Če drži, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport spodbuja učenje drugega tujega jezika in da ima vsak učenec možnost, da se uči drugega tujega jezika v OŠ, kako je potem mogoče, da bo 11 učencem, ki bodo želeli nadaljevati z drugim tujim jezikom kot neobveznim izbirnim predmetom, ta možnost odvzeta? Vsak učenec bi moral imeti pri neobveznem izbirnem predmetu drugega tujega jezika pravico, da zaključi učenje drugega tujega jezika, če si to želi.
 6. Če bo MIZŠ skupini učencev, ki pri drugem tujem jeziku kot neobveznem izbirnem predmetu ne bo dosegla minimalnega števila (predpisanega s strani MIZŠ) odvzela pravico, da nadaljuje učenje drugega tujega jezika: ali se bo potemtakem lahko na primer v 8. razredu združilo učence NIP-a in OIP-a, če bo pri NIP-u ostalo premalo učencev v skupini, da bi ta obstala, ali bo v naslednjih letih pri NIP-u možno združiti učence od 4. do 6. oziroma od 7. do 9. razreda, če ne bo dovolj učencev za posamezne skupine?
 7. Kako bo MIZŠ poskrbelo za kvaliteto usvojenega znanja drugega tujega jezika v osnovni šoli? S tem, da pri neobveznem izbirnem predmetu omogoča 6-letno vstopanje in izstopanje učenca, škoduje učencu in učitelju. Zakaj učenec jezika ne obiskuje najmanj eno triado v osnovni šoli? Možnost izstopa in vstopa v skupino NIP-a namreč zagotovo škoduje vsem učencem. Tisti, ki se jezika učijo redno, niso deležni konsistence poučevanja jezika, drugi pa le stežka nadoknadijo zamujeno razlago. Ob tem, da MIZŠ kvalitetno ponekod že sedemletno vzpostavljeno jezikovno vertikalo na 159 osnovnih šolah z obveznim drugim tujim jezikom zavestno in načrtno ukinja.
 8. Kako zagotoviti kvalitetno znanje drugega tujega jezika učencev s posebnimi potrebami ob tem, da so možni vsakoletni vstopi in izstopi in da bo raznolikost znanja znotraj skupine večja kot v oddelku?
 9. Kako je MIZŠ predvidelo diferenciacijo pouka drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta, saj trenutni Zakon o osnovni šoli omogoča, da so v isti skupini učenci, ki se bodo drugega tujega jezika učili 1 leto, 2 leti, 3 leta, 4 leta, 5 let ali 6 let? Ali si MIZŠ predstavlja, da se pošlje devetošolca v 4. razred, da se bo prvo leto učil drugi tuji jezik kot NIP? Ali se zakonsko sme temu devetošolcu odvzeti pravico do učenja drugega tujega jezika kot NIP-a in kdo bo za to odgovarjal?
 10. Ali se lahko učenec hkrati prijavi k istemu tujemu jeziku kot obveznemu izbirnemu predmetu in neobveznemu izbirnemu predmetu, če ga šola ponuja v obeh oblikah? Kako si je MIZŠ zamislilo potek takšnega pouka: s katerimi učbeniki in po katerem oz. kakšnem učnem načrtu? Kakšna bo v šolskem letu 2014/15 razlika med (na primer) nemščino kot obveznim izbirnim predmetom in nemščino kot neobveznim izbirnim predmetom?
 11. Zakaj učenec v 4. razredu ne sme izbrati dveh neobveznih izbirnih predmetov ne glede na število ur? Starši se namreč strinjajo, da z njihovim dovoljenjem otroci 4. razreda lahko obiskujejo tudi 3 ure neobveznih izbirnih predmetov (na primer: drugi tuji jezik in šport).
 12. Kako bo učitelj drugega tujega jezika, ki poučuje v 2. in 3. triletju poučeval na več lokacijah ali podružnicah, dopolnjeval učenje drugega tujega jezika s podaljšanim bivanjem in ob tem dosegel polni delovni čas?
 13. Kako bo javna osnovna šola po mnenju MIZŠ sledila evropski jezikovni politiki M+2?

Spletna stran www.2tj.si za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Da bi izvedeli več o pogojih poslovanja in pogojih piškotkov si preberite naše pogoje.

Sprejemam piškotke na tej spletni strani.

EU zakon o piškotkih