Logo1       Title

SPOROČILO ZA JAVNOST

dvanajstih osnovnih šol – pobudnic, v katerih poteka postopno uvajanje
OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA.

Ob podpori staršev, otrok in vseh predsednikov svetov staršev se zavzemamo proti ukinjanju obveznega drugega tujega jezika in takojšnjo frontalno uvedbo obveznega drugega tujega jezika v vse osnovne šole v RS, v skladu z določili Evropske komisije in drugimi mednarodnimi sporazumi, katerih podpisnica je RS.

***

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport  je dne 6. maja 2013 z okrožnico sporočilo osnovnim šolam, da s šolskim letom 2013/2014 ukinja uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole. Ta poteza ministrstva je v ostrem nasprotju z Resolucijo o evropski strategiji za večjezičnost (2008), smernicami Evropske komisije (1995; Bruselj) in določili Sveta Evropske unije (2002; Barcelona), ki narekujejo učenje vsaj dveh tujih jezikov v osnovni šoli, kakor tudi z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012/2016, ki določa, da se mora poskrbeti za ustrezno uveljavitev obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole. Republika Slovenija do danes še vedno ni implementirala teh zahtevanih sprememb, kljub temu da je glede tega med zadnjimi članicami EU, ki tega še niso storile. Še več: z novo okrožnico se je implementaciji le še bolj oddaljila.

Relevantnih pojasnil za ukinitev ministrstvo ni podalo: ukinitev torej ne temelji na študijah ali drugih tehtnih dokumentih, ki bi upravičili takšno ravnanje. Razlogi za ukinitev drugega tujega jezika v OŠ so po mnenju predlagatelja zakona v zelo različnih zmožnostih učencev in potrebi po varčevanju. Gre za podcenjevanje jezikovnih sposobnosti otrok, hkrati pa za navidezno rezanje proračuna – in sicer tam, kjer je najmanj smotrno in državotvorno, poleg vsega pa še v nasprotju z določbami listin EU. Z ukinitvijo obveznega drugega tujega jezika v osnovnih šolah se jezikovne možnosti otrok siromašijo, odvzema se sposobnost za kvaliteten razvoj družbe, šolstva in konkuriranja na domačem in evropskem trgu delovne sile. Hkrati gre za namerno potiskanje učenja jezikov v zasebni sektor.

Vodja iniciativnega odbora: OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana. Ostale šole v odboru: OŠ Janka Padežnika (Maribor), OŠ Križe (Tržič), OŠ Frana Albrehta (Kamnik), OŠ Dušana Flisa (Hoče), OŠ Janka Glazerja (Ruše), OŠ Šmartno pod Šmarno goro (Ljubljana–Šmartno),OŠ Antona Globočnika (Postojna), OŠ Rudolfa Ukoviča (Podgrad), OŠ Prežihovega Voranca (Srednja Bistrica), OŠ Josipa Vandota (Kranjska Gora) in OŠ Rudolfa Maistra (Šentilj). Šole podpornice: 147 osnovnih šol iz celotne Slovenije, ki sodelujejo v projektu uvajanja obveznega drugega tujega jezika od leta 2008. Šole v projektu izkazujejo pozitivne rezultate v poročilu o spremljavi poskusa na državni ravni (objavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo  http://www.zrss.si/default.asp?rub=3364).

 

IZKAŽI PODPORO!

 

GI Logo horizontal green sRGB

Das Goethe-Institut Ljubljana engagiert sich für ein mehrsprachiges Europa und setzt sich für das Erlernen von mindestens zwei Fremdsprachen im Schulunterreicht aller europäischen Länder ein. Es fördert daher in Slowenien Deutsch als Fremdsprache im Primar- und Sekundarbereich sowohl als erste als auch als zweite Fremdsprache. Es fördert das "frühe Deutsch" und unterstützt und initiiert Fachtagungen zum Thema (vgl. Broschüre: Argumente für Mehrsprachigkeit:
Sprachpolitische Forderungen und ihre Umsetzung im schulischen Kontext, GI Ljubljana 2012). Das GI arbeitet in europäischen Gremien wie dem SurveyLang mit und wirbt gemeinsam mit seinen Partnern in Slowenien wie z.B. der Initiative "Zweite Pflichfremdsprache",mit Aktionen, Kampagnen und Wettbewerben für Mehrsprachigkeit.

Hendrik Kloninger
______________________________________
Goethe-Institut Ljubljana se zavzema za večjezično Evropo in s tem za učenje najmanj dveh tujih jezikov v šolah vseh evropskih držav. Tako v Sloveniji podpiramo nemščino kot prvi oz. drugi tuji jezik v osnovnih in srednjih šolah. Podpiramo tudi zgodnje učenje nemščine, sodelujemo pa tudi na strokovnih posvetih na to temo (glej brošuro: Argumenti za
večjezičnost: zahteve jezikovne politike in njihov prenos v šolski kontekst, GI Ljubljana 2012.) Goethe-Institut sodeluje tudi v evropskih projektih kot npr. SurveyLang, v Sloveniji pa sodelujemo s partnerji kot so pobuda "obvezni 2. tuji jezik" z akcijami, kampanjami in natečaji za večjezičnost.

Hendrik Kloninger

POMEN VEČJEZIČNOSTI: prispevke za objavo so nam prijazno odstopili z Goethe inštituta, ki nas v naši pobudi za ohranitev obveznega drugega tujega jezika in širjenju oz. ohranjanju večjezičnosti v šolskih prostorih Slovenije srčno podpirajo.

 

Spletna stran www.2tj.si za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Da bi izvedeli več o pogojih poslovanja in pogojih piškotkov si preberite naše pogoje.

Sprejemam piškotke na tej spletni strani.

EU zakon o piškotkih